VISUAL SEARCH OF OXFORD BUILDINGS

logo

Video hướng dẫn sử dụng: Bạn có thể copy một trong số các link dưới đây
vào ô tìm kiếm, sau đó nhấp chuột lên màn hình để chọn vùng chứa đối tượng:
http://www.thames-path.org.uk/images/thames_oxford_northmoor_1.jpg
http://www.oxfordhistory.org.uk/images/images_broad/south/sheldonian.jpg
http://en.cafa.com.cn/wp-content/uploads/2013/03/Ashmolean-Museum-UK.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Oxf-uni-mus-nh.jpg

Sử dụng chuột để khoanh vùng cần tìm